CISCENJE POSLOVNOG PROSTORA BEOGRAD

Zašto se isplati profesionalnu agenciju za ciscenje stanova zgrada i poslovnog prostora. Kada je reč o poslovnim prostorijama, vašim kancelarijama ili lokalima bilo onih koji pružaju usluge ili one koji služe za prodaju mnogo je lakše angažovati agenciju za čišćenje nego imati stalno zaposlenog radnik akoji radi na održavanju i čišćenju.

Ciscenje poslovnih prostorija zahteva pouzdane ljude koji čiste i održavaju prostorije, u to spada i odgovornost kao i čuvanje poslovne tajne. Kada su ozbiljni i veliki poslovi u pitanju onda je važna i diskrecija.

Angažujte profesionalnu agenciju za ciscenje poslovnog prostora u Beogradu, em je bolje i kvalitetnije, a ako se presaberete i jeftinije i to mnogo jeftinje.

Proverite da li je vodovodna instalacija oštećena kod održavanja zgrade

Za zdravlje vaše zgrade, ključno je rano uhvatiti, tretirati i zaustaviti oštećenje vode kako biste sprečili poplave i rast toksične buđi. Redovno pregledajte ranjiva područja u potrazi za znakovima oštećenja vodom.

Ako budete oprezni, vaša kompanija će uštedeti muke neočekivanih popravki i oštećenja i dugoročno uštedeti novac vašoj kompaniji.

Pregledajte sledeću listu za proveru sa ekipom za čišćenje kancelarije i zamolite ih da odmah prijave sve probleme:

Skupljanje vode na krovu.
Začepljeni oluci ili odvodi.
Mrlje od vode na zidovima ili plafonima.
Curenje u vodovodu i uređajima, uključujući slavine, lavaboe i toalete.
Neispravne pumpe za vodu, kanalizacione pumpe, vodovi ili cevi.
Zabeležite sve električne probleme

Smanjenje rizika od požara i električnih opasnosti može biti jednostavno kao i rutinske inspekcije zgrade. Zamolite svoju službu za čišćenje da jednom mesečno očisti i pregleda vaše utičnice, panele i strujne krugove i upozori vas na bilo kakve znake oštećenja ili neispravnosti opreme.

Osoblje za čišćenje i održavanje trebalo bi da testira prekidače za svetlo i utičnice za uređaje na listi obaveza najmanje jednom u sezoni. Pohabane žice ili oštećene kablove treba odmah rešiti i zameniti.

Ako niste sigurni da li postoji problem sa električnim sistemom, pozovite električara za profesionalni pregled i popravku. Oni će izvršiti temeljnu procenu imovine i uveriti se da električni sistemi i komponente ispravno funkcionišu.

Da li ventilacioni sistemi rade ispravno – održavanje zgrade?

Blokirani otvori za ventilaciju mogu stvoriti opasnost od požara i stvoriti nakupljanje toksičnog ugljen-monoksida u vašoj zgradi. Prašnjavi ili zastareli ventilacioni otvori mogu dovesti do nižeg kvaliteta vazduha i na taj način povećati vaše troškove energije.

Zamolite svoju službu za čišćenje da vas obavesti ako primetite bilo kakve blokade i nakupljanje u otvorima za ventilaciju. Neka osoblje za održavanje redovno proverava spoljašnje ventilacione otvore kako bi se uverilo da ništa nije stvorilo blokadu. Redovno menjajte filtere za vazduh

Obavljanje rutinskih provera održavanja kao dela vašeg plana održavanja i održavanja zgrada smanjiće vaše troškove smanjenjem broja skupih hitnih intervencija i produženjem korisnog veka trajanja vaših sredstava.